Rámcový vzdělávací programm pro základní školy Úvod e-Průvodce Průvodce
e-Průvodcem
Váš ŠVP
s e-Průvodcem
Projekty Časově-tematické
plány
Odkazy Objednávka
Anketa FAQ Autoři Kontakty
Tištěný
Průvodce
Modrá
řada

přihlásit se | webmaster | mapa stránek | verze pro tisk
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY     KLÍČOVÉ KOMPETENCE     UČEBNICE
ČESKÝ JAZYK A LITERATURA     MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE     ČLOVĚK A JEHO SVĚT
 
 

Klíčové kompetence

*Kliknutím na název souboru kompetencí v levém sloupci zobrazíte seznam výstupů,
které bezprostředně vedou k osvojení daných kompetencí.

Samozřejmě by měly všechny očekávané výstupy dle RVP ZV podporovat dosahování všech klíčových kompetencí. Náš výběr je užší proto, že obsahuje ty výstupy, kde lze vazbu jednoznačně formulovat včetně doporučené činnosti vedoucí k dosažení výstupu a potažmo kompetence. Výběr je ovlivněn i vazbou na učebnice Modré řady nakladatelství Prodos.

...s plným obsahem sekce se můžete seznámit po objednání licence.
 
nahoru